Daniel Chew Wee Seong
-
Chief Operating Officer
Yeo Wee Ching
(MAICSA 7063236)
-
Company Secretary

AUDIT COMMITTEE

Chin Sui Yin
Chairman

Dato’ Abdul Majit bin Ahmad Khan

Dato’ Beh Hang Kong

Puan Nadhirah binti Abdul Karim

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Dato’ Abdul Majit Bin Ahmad Khan
Chairman

Chin Sui Yin

Dato’ Beh Hang Kong

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Datuk Richard Lim Lit Chek (DPSM)
Chairman

Lim Kim Hoe

Wong Tack Leong

Chew Wee Seong

Tan Suan Suan

Toh Chiew Kian

Yeo Wee Ching